Alliantie Hand in Hand

De Luifelaanpak Boulevard-Zuid fase 3

De finale fase van de Luifelaanpak gaat van start!

Op dinsdag 23 augustus 2022 zal gestart worden met de uitvoering van de Luifelaanpak fase 3 (tevens de laatste fase) op de Boulevard-Zuid. Hieronder treft u de planning v/d werkzaamheden.

Planning sloopwerkzaamheden Luifelaanpak fase 3:

Adressen demontage luifels Fase 3Verwachte startdatumdemontage luifelsVerwachte datum afronding demontage luifels
Groene Hilledijk 145 t/m 177dinsdag 23 augustus 2022vrijdag 9 september 2022
Groene Hilledijk 170 t//m 210maandag 12 september 2022donderdag 29 september 2022
Beijerlandselaan 65 t/m 123vrijdag 30 september 2022woensdag 12 oktober 2022
Planning uitvoering gevelherstel, reparatie glas-in-lood en plaatsing nieuwe reclame-uitingen
Van maandag 24 oktober t/m 25 november 2022

Nadat de demontage van de luifels is afgerond, volgt de gevelherstel en worden de nieuwe reclame-uitingen geplaatst conform het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan. De verwachte eindoplevering van de Luifelaanpak fase 3 zal in het 1ste kwartaal van 2023 zijn.

Meer weten over de Luifelaanpak fase 3?
Indien u vragen heeft over de luifelaanpak Boulevard-Zuid fase 3, dan kunt u contact opnemen met de Luifelmakelaar Boulevard-Zuid:
Abdel Bouchibti via 06-43755965 en abdel@zakenexpert.nl 

50% subsidieregeling
Let op! Gekoppeld aan de Luifelaanpak fase 3 is een 50% subsidieregeling van kracht voor het plaatsen van een nieuwe winkelpui, het opknappen van het exterieur, het aanbrengen van zonwering en/of een open rolluik aan de binnenzijde.

Ondernemers en eigenaren kunnen gekoppeld aan de luifelaanpak Fase 3 gebruik maken van een gevelsubsidie van 50%, indien een eigenaar/ondernemer werkzaamheden aan de gevel wil uitvoeren zoals het plaatsen van een nieuwe winkelpui, een zonwering en/of open rolluik aan de binnenzijde van de winkel.

Wilt u een subsidie-aanvraag indienen? 
Neem dan contact op met: Angela Soemo Soekhan via 06-20879725 en sa.soemosoekhan@rotterdam.nl. Subsidie-aanvragen kunnen tot 31 december 2022 ingediend worden via: www.rotterdam.nl/loket/subsidie-gevelverbetering


Wenst u meer informatie over regels m.b.t. de zonweringen en/of rolluiken, informatie over de reclame-uitingen of de werkzaamheden aan de luifel? Hieronder treft u de contactpersonen:

Mocht u vragen hebben over de zonweringen, gesloten rolluiken aan de buitenzijde of over de reclame-voorschriften, dan kunt u contact opnemen met de adviseur Bouw & Woningtoezicht Angela Soemo-Soekhan via 06-20879725 en sa.soemosoekhan@rotterdam.nl 

Heeft u vragen over het laten vervaardigen en plaatsen van nieuwe reclame-uitingen aan de gevel, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Nedcap-reclame via Ali Gurbuz 06-24990275 E: ali@nedcapreclame.nl.

Wenst u meer informatie over de werkzaamheden aan de gevel en/of ten aanzien van de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Meerbouw Rotterdam BV Jan Gelderblom via 06-33802964 en j.gelderblom@meerbouwrotterdam.nl 

Loading

Deel dit bericht!