Alliantie Hand in Hand

voorlichtingsactie tegen plaagdieren

Het Strijenseplein is een hofje van de Beijerlandselaan en een drukbezocht plein waar het
winkelend publiek van de Beijerlandselaan passeert en recreëert. Nabij het Strijenseplein zitten
ook een aantal winkels waaronder een Supermarkt. Het winkelend publiek eet soms gekochte
etenswaren bij de bankjes op. Op het plein wordt dan ook regelmatig
eten gevoerd aan duiven. Dit zorgt voor verschillende vormen van overlast. Bij de woningen
boven de winkels worden bijvoorbeeld de ramen en kozijnen onder gepoept en nabij de
plantenbakken leidt dit tot kapot gepikte planten. Tevens trekt het ongedierte aan zoals ratten.

Dinsdag 29 juni van 14.00 uur en 17.00 uur wordt er een voorlichtingsactie gehouden gericht
op winkelend publiek en bewoners. Tijdens een vervolgactie zullen ook de ondernemers
individueel geïnformeerd worden.

Er is een informatiestand en een tweetal voorlichters zullen in de directe omgeving van het
Strijenseplein het winkelend publiek en bewoners aanspreken. Tijdens de actie zullen de
publieksvoorlichters herkenbaar zijn aan een wit hesje en een ID-tag van de gemeente.
Zij zullen tijdens het gesprek gebruik maken van flyers met informatie over duiven- en
rattenoverlast, naastplaatsing en broodbakken. Bij de informatiestand kunnen bewoners ook
terecht met andere Stadsbeheer gerelateerde vragen.

Zelf melden!
Tot slot kunt u 24 uur per dag een levende rat in uw huis of tuin melden via 14010.
De Gemeente maakt dan een afspraak met u om binnen een paar dagen een bestrijder langs te
sturen. Voor het melden van een rat in de buitenruimte kunt u bellen met 14010, een melding
maken via de website of via de BuitenBeter app. Het melden van een verstopte wijkcontainer
en afval naast de containers kan u eveneens melden via 14010, de website en de BuitenBeter
app.


Loading

Deel dit bericht!