Alliantie Hand in Hand

Ontstaan van..

Behalve de Beijerlandselaan valt ook het noordelijke deel van de Groene Hilledijk onder het winkelgebied dat al sinds de jaren 60 bekendstaat als Boulevard Zuid. De boulevard was destijds een geliefde plek voor jongeren om te flaneren (‘een dijkje pikken’). Voorheen liep over deze route ook de stoomtram van de RTM naar onder andere Hellevoetsluis. Lokaal ook stond deze bekend als ‘het moordenaartje’. Vanaf omstreeks 1995 werd er weinig meer geïnvesteerd in de buitenruimte, nam de leegstand toe en nam het veiligheidsgevoel langzaam af. Sinds 2006 is in de Bijerlandselaan/Groene Hilledijk al jarenlang fors geïnvesteerd: leegstand is bestreden, het gevelbeeld boven de winkels en de openbare ruimte is verbeterd en in het noordelijk deel van de Beijerlandselaan zorgde nieuwbouw voor een impuls. De (voorgangers van) de huidige BIZ Eigenaren en BIZ Gebruikers hebben daarbij nauw samengewerkt met de gemeente Rotterdam, die de winkelstraat ziet als een belangrijke voorziening voor de wijken Bloemhof, Hillesluis en Vreewijk. Voor eerder geplande, cruciale interventies zoals herstructureringsplannen (bijvoorbeeld de Riederkop) zijn om diverse redenen (bestuurswisselingen, economische crisis en veranderde wet- en regelgeving) geen middelen vrijgemaakt. Het ontbrak ook aan politiek draagvlak om de te lange winkelstraat in te korten. Er was geen consistente, heldere verbeteraanpak, waardoor steeds enkele jaren geïnvesteerd werd om vervolgens weer terug te vallen in een periode van niet-investeren. Daarmee ging steeds een deel van wat was opgebouwd weer verloren.  

Medio 2020
Medio 2020

Colosseum

Colosseum gebouw: de vier eigenaren zijn in overleg met de Alliantie Hand in Hand bezig om de gevel op te knappen en boven de winkels appartementen te realiseren. De hoek van de voormalige Kijkshop is medio 2020 klaar.

Vanaf 27 januari 2020
Vanaf 27 januari 2020

Luifelaanpak Boulevard-Zuid

Vanaf 27 januari 2020 wordt op de onderstaande adressen gestart met de uitvoering van de Luifelaanpak Boulevard-Zuid:

Groene Hilledijk 262 t/m 286 Maandag 3 februari
Groene Hilledijk 288 t//m 296A Vrijdag 7 februari
Groene Hilledijk 253A t/m 273A Donderdag 20 februari
Groene Hilledijk 217 t/m 249D Woensdag 4 maart
Beijerlandselaan 169 t/m 179B Dinsdag 17 maart

januari 2020
januari 2020

Opschonen achtertuinen Groene Hilledijk

De gemeente Rotterdam is o.a. eigenaar van de winkelpanden aan de Groene Hilledijk 235 t/m 245. De achtertuinen hiervan waren overwoekerd met onkruid. In de week van 13 t/m 22 januari heeft de gemeente de tuinen schoongemaakt en hebben de bomen extra onderhoud gekregen.

Tijdlijn 2019 - 2029

Op 29 maart 2019 werd in het bijzijn van wethouders Barbara Kathmann (economie, wijken en kleine kernen), Bas Kurvers (Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving) en Richard Moti (werk, inkomen en NPRZ) het startschot gegeven voor de Alliantie Hand in Hand. Vanaf de start van de Alliantie Hand in Hand wordt 10 jaar uitgetrokken voor een grote opknapbeurt van de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Deze twee belangrijkste winkelstraten van de wijk Feijenoord moeten weer aantrekkelijke winkelstraten worden waar omwonenden op een prettige manier kunnen winkelen, wonen en verblijven.

Op 29 maart 2019 werd in het bijzijn van wethouders Barbara Kathmann (economie, wijken en kleine kernen), Bas Kurvers (Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving) en Richard Moti (werk, inkomen en NPRZ) het startschot gegeven voor de Alliantie Hand in Hand. Vanaf de start van de Alliantie Hand in Hand wordt 10 jaar uitgetrokken voor een grote opknapbeurt van de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Deze twee belangrijkste winkelstraten van de wijk Feijenoord moeten weer aantrekkelijke winkelstraten worden waar omwonenden op een prettige manier kunnen winkelen, wonen en verblijven.

Het winkelgebied kent zeker kansen. De gebiedsontwikkelingen Parkstad en Stadionpark zijn op stoom en er zijn nieuwe financiële middelen voor Zuid vanuit de gemeente en de Rijksoverheid. De 240 winkels zijn eigendom van 140 particuliere pandeigenaren. Dat maakt regie op de diversiteit van het winkelbestand lastig. De gemeente verwerft daarom een flink aantal panden. Circa 20 tot 30% van de panden komt in eigendom van de gemeente of van private Alliantiepartners. Deze panden worden opgeknapt, krijgen een andere invulling of worden getransformeerd naar een heel andere functie. Dit laatste gebeurt vooral op de Groene Hilledijk waar onder andere ruimte komt voor meer zakelijke en dienstverlenende bedrijven. Ook kunnen hier winkels worden getransformeerd naar woningen. Vijf blokken van panden op de Groene Hilledijk met daarin detailhandel gaan zoveel mogelijk plaatsmaken voor een mix van zakelijke en maatschappelijke dienstverlening, specialistische detailhandel, kunst en cultuur en combinaties van wonen en werken. Het voornemen is om in het hart van deze mix-zone, een broedplaats te openen. Een bruisende plek met activiteiten overdag, ‘s avonds en in het weekend. Onderwijs, kunst, en cultuur gaan elkaar hier ontmoeten en de straat versterken.

De huidige uitstraling van het winkelgebied maakt nog een rommelige en verwaarloosde indruk. Een woud aan reclame-uitingen voldoet niet aan het Rotterdamse reclamebeleid. Luifels en dichte rolluiken zorgen voor een benauwd en onveilig gevoel, nemen veel licht weg en tasten het uitzicht en aanzicht van de woningen aan. Het winkelgebied moet een meer open en uitnodigende uitstraling krijgen. In de omgeving is er veel draagvlak voor het transformeren van de Groene Hilledijk naar een 30km zone en het verbreden van de rijbanen zodat meer ruimte ontstaat voor fietsers. Een betere oversteekbaarheid van de winkelstraat en het vergroenen van de trambaan maken deel uit van het plan.

Oneerlijke horeca wordt gesloten, het Colosseumgebouw wordt gerenoveerd, luifels zijn verwijderd en er zijn al vele winkelpanden verworven. De komende jaren wordt met alle partners van de Alliantie Hand in Hand hard gewerkt om de gemaakte plannen uit te voeren en zichtbaar te maken. Direct in januari 2020 is begonnen met het zoveel mogelijk bloksgewijs verwijderen van de luifels en het schadeherstel in vier complete blokken; drie blokken aan de kop van de Groene Hilledijk aan de Strevelsweg kant en één blok aan de kop van de Beijerlandselaan (Mc Donald’s kant). Aansluitend gaan we in deze vier blokken, pand voor pand, in gesprek met de betrokken ondernemers en pandeigenaren. Besproken wordt dan of er aanleiding is het huidige kozijn, de reclame en het rolluik te vervangen en om een markies of zonwering aan te brengen. De gemeente stelt hiervoor een 50/50% regeling ter beschikking.

Medio 2020
Medio 2020

Colosseum

Colosseum gebouw: de vier eigenaren zijn in overleg met de Alliantie Hand in Hand bezig om de gevel op te knappen en boven de winkels appartementen te realiseren. De hoek van de voormalige Kijkshop is medio 2020 klaar.

Vanaf 27 Januari 2020
Vanaf 27 Januari 2020

Luifelaanpak Boulevard-Zuid

Vanaf 27 januari 2020 wordt op de onderstaande adressen gestart met de uitvoering van de Luifelaanpak Boulevard-Zuid:

Groene Hilledijk 262 t/m 286 Maandag 3 februari
Groene Hilledijk 288 t//m 296A Vrijdag 7 februari
Groene Hilledijk 253A t/m 273A Donderdag 20 februari
Groene Hilledijk 217 t/m 249D Woensdag 4 maart
Beijerlandselaan 169 t/m 179B Dinsdag 17 maart

Januari 2020
Januari 2020

Opschonen achtertuinen Groene Hilledijk

De gemeente Rotterdam is o.a. eigenaar van de winkelpanden aan de Groene Hilledijk 235 t/m 245. De achtertuinen hiervan waren overwoekerd met onkruid. In de week van 13 t/m 22 januari heeft de gemeente de tuinen schoongemaakt en hebben de bomen extra onderhoud gekregen.

Tijdlijn 2019 - 2029

Op 29 maart 2019 werd in het bijzijn van wethouders Barbara Kathmann (economie, wijken en kleine kernen), Bas Kurvers (Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving) en Richard Moti (werk, inkomen en NPRZ) het startschot gegeven voor de Alliantie Hand in Hand. Vanaf de start van de Alliantie Hand in Hand wordt 10 jaar uitgetrokken voor een grote opknapbeurt van de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Deze twee belangrijkste winkelstraten van de wijk Feijenoord moeten weer aantrekkelijke winkelstraten worden waar omwonenden op een prettige manier kunnen winkelen, wonen en verblijven.

Op 29 maart 2019 werd in het bijzijn van wethouders Barbara Kathmann (economie, wijken en kleine kernen), Bas Kurvers (Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving) en Richard Moti (werk, inkomen en NPRZ) het startschot gegeven voor de Alliantie Hand in Hand. Vanaf de start van de Alliantie Hand in Hand wordt 10 jaar uitgetrokken voor een grote opknapbeurt van de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Deze twee belangrijkste winkelstraten van de wijk Feijenoord moeten weer aantrekkelijke winkelstraten worden waar omwonenden op een prettige manier kunnen winkelen, wonen en verblijven.

Het winkelgebied kent zeker kansen. De gebiedsontwikkelingen Parkstad en Stadionpark zijn op stoom en er zijn nieuwe financiële middelen voor Zuid vanuit de gemeente en de Rijksoverheid. De 240 winkels zijn eigendom van 140 particuliere pandeigenaren. Dat maakt regie op de diversiteit van het winkelbestand lastig. De gemeente verwerft daarom een flink aantal panden. Circa 20 tot 30% van de panden komt in eigendom van de gemeente of van private Alliantiepartners. Deze panden worden opgeknapt, krijgen een andere invulling of worden getransformeerd naar een heel andere functie. Dit laatste gebeurt vooral op de Groene Hilledijk waar onder andere ruimte komt voor meer zakelijke en dienstverlenende bedrijven. Ook kunnen hier winkels worden getransformeerd naar woningen. Vijf blokken van panden op de Groene Hilledijk met daarin detailhandel gaan zoveel mogelijk plaatsmaken voor een mix van zakelijke en maatschappelijke dienstverlening, specialistische detailhandel, kunst en cultuur en combinaties van wonen en werken. Het voornemen is om in het hart van deze mix-zone, een broedplaats te openen. Een bruisende plek met activiteiten overdag, ‘s avonds en in het weekend. Onderwijs, kunst, en cultuur gaan elkaar hier ontmoeten en de straat versterken.

De huidige uitstraling van het winkelgebied maakt nog een rommelige en verwaarloosde indruk. Een woud aan reclame-uitingen voldoet niet aan het Rotterdamse reclamebeleid. Luifels en dichte rolluiken zorgen voor een benauwd en onveilig gevoel, nemen veel licht weg en tasten het uitzicht en aanzicht van de woningen aan. Het winkelgebied moet een meer open en uitnodigende uitstraling krijgen. In de omgeving is er veel draagvlak voor het transformeren van de Groene Hilledijk naar een 30km zone en het verbreden van de rijbanen zodat meer ruimte ontstaat voor fietsers. Een betere oversteekbaarheid van de winkelstraat en het vergroenen van de trambaan maken deel uit van het plan.

Oneerlijke horeca wordt gesloten, het Colosseumgebouw wordt gerenoveerd, luifels zijn verwijderd en er zijn al vele winkelpanden verworven. De komende jaren wordt met alle partners van de Alliantie Hand in Hand hard gewerkt om de gemaakte plannen uit te voeren en zichtbaar te maken. Direct in januari 2020 is begonnen met het zoveel mogelijk bloksgewijs verwijderen van de luifels en het schadeherstel in vier complete blokken; drie blokken aan de kop van de Groene Hilledijk aan de Strevelsweg kant en één blok aan de kop van de Beijerlandselaan (Mc Donald’s kant). Aansluitend gaan we in deze vier blokken, pand voor pand, in gesprek met de betrokken ondernemers en pandeigenaren. Besproken wordt dan of er aanleiding is het huidige kozijn, de reclame en het rolluik te vervangen en om een markies of zonwering aan te brengen. De gemeente stelt hiervoor een 50/50% regeling ter beschikking.

“We willen de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk teruggeven aan de Rotterdammers en zorgen dat mensen hier weer graag willen winkelen, wonen en verblijven. Daar hebben we de omwonenden, de ondernemers en de pandeigenaren heel hard bij nodig. “

Wethouder Richard Moti

“Als we met z’n allen samen de schouders eronder zetten, koesteren wat goed gaat en toevoegen wat ontbreekt en vooral durven te doen ... dan heb ik er alle vertrouwen in dat de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk over een aantal jaren weer één van de Rotterdamse smaakmakers wordt en een voorbeeld voor andere steden en winkelstraten.”

Tony Wijntuin Adviesbureau WYNE Strategy & Innovation, medeverantwoordelijk voor het Brancheringsplan

“Winkelstraten hebben concurrentie van onder meer webwinkels. Dat geldt ook voor de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Daarom willen wij in delen van de winkelstraten de winkels concentreren en de andere delen transformeren naar winkels of voorzieningen zoals bijvoorbeeld tandartspraktijken of fysiotherapeuten.”

Wethouder Barbara Kathmann

“het bouwen aan de buurten kan niet zonder de bewoners of met de mensen die op een andere manier betrokken zijn bij de buurt.”

Frank van Wijngaarden Gebieds-Projectmanager Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam

“Bewoners met een brok aan energie die zich willen inzetten voor een betere wijk. Veel mensen op Zuid kampten met een soort gelatenheid of moedeloosheid over de situatie. Schietpartijen? Hoort erbij. Dealen? Dat doet iedereen hier. Dat beeld moest veranderen.”

Marcel Dela Haije Stadsmarinier Ondermijning op Zuid

"We willen de regie van de winkelstraat weer in eigen handen te krijgen. Ook gaan we rondleidingen en festiviteiten organiseren. Dat, in combinatie met het laten invloeien van nieuwe, goede ondernemers, gaat ervoor zorgen dat de straat de komende tijd weer in het zonnetje wordt gezet.”

Ron van Gelder Procesregisseur Alliantie Hand in Hand

“Wij wilden erachter komen welke ideeën er leven om de Groene Hilledijk geschikt te laten zijn voor fietsers. En ik ben blij dat dit is gelukt!”

Leon Erkelens Voorzitter Fietsersbond Rotterdam

“Vroeger was het écht gezellig. Ging je een laantje pikken: ’s avonds naar de laan winkels kijken.”

Annecke van Eck (70jr) Bewoonster

“We willen wel dat hier goede Hollandse zaken blijven. En kwaliteit: of het nou Turkse, Marokkaanse of Hollandse zaken zijn. Vroeger zaten hier ondernemers, mensen met een diploma en een visie. Nu is 90 procent winkelier. Een groot verschil.”

Richard Voogt (54jr) Het Stofzuigerhuis

“Je merkt dat er verandering gaande is. Gebouwen staan in de steigers en pandjes staan leeg. En daar komt straks het nieuwe Feyenoord-stadion en de nieuwbouw aan de Laan op Zuid en in de Tweebosbuurt bij. Dat moet helpen.”

Orhan Otan (53jr)