Alliantie Hand in Hand

Programma

De Alliantie Hand in Hand zet zich in voor een vitale lokale economie en een aantrekkelijk woonklimaat op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid. Voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Het programma van de Alliantie Hand in Hand richt zich met name op de aanpak van ondermijnende criminaliteit, fysieke inrichting (vastgoed en openbare ruimte), branchering en het verbeteren en diverser maken van het woningaanbod. De communicatiestrategie van de Alliantie Hand in Hand draagt bij aan het zichtbaar maken van het programma en bij te dragen aan een positieve reputatie van het gebied.

Ondermijning

Ondermijning is waar de onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken. Het is typerend dat diverse gerenommeerde merken geen toestemming geven hun producten aan te bieden in de winkels op de Beijerlandselaan/Groene Hilledijk. Zij willen niet geassocieerd worden met deze straat. Mede om deze reden is bestrijding van de ondermijning topprioriteit in de integrale aanpak van de winkelstraat. Kernbegrippen daarbij zijn een harde - zichtbare en onzichtbare - aanpak, in combinatie met signaleren, voorkomen en stimuleren. Deze aanpak is zowel gericht op ondernemers als pandeigenaren. 

Fysiek

Eén deel van de fysieke opgave is de aanpak van het versnipperd particulier bezit waarvoor de Alliantie intensief samenwerkt met goedwillende vastgoedeigenaren. Hoewel een groot deel van de buitenruimte recent opnieuw is ingericht, laat de verblijfskwaliteit nog te wensen over. De fysieke opgave richt zich daarom vooral ook op het aantrekkelijker maken van de buitenruimte en het verbeteren van de bereikbaarheid van de Beijerlandselaan/Groene Hilledijk. 

Branchering en Woonprogramma

Al jarenlang wordt geconstateerd dat het aanbod in de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk in kwaliteit afneemt. Gerenommeerde winkels nemen afscheid en de plaats wordt ingenomen door winkels met minder kwaliteit. De conclusie is dat de huidige winkelstraat - met zijn 1,2 kilometer en 240 winkelpanden - te lang is. Om het gewenste toekomstbeeld te bereiken, zetten we in op het stimuleren van goed ondernemerschap, het aantrekkelijker en diverser maken van het type woningen, het verkrijgen van positie en/of zeggenschap in de winkelvoorraad en het experimenteren met maatschappelijk winkelbeheer. 

Ondermijning

Aanpakken en afpakken

• Malafide ondernemers / pandeigenaren hard aanpakken

• Straf-, bestuurs-, fiscaalrechtelijk optreden

Signaleren

• Criminaliteitsbeeldanalyse

• Knock and talk

• Toezicht gastheren / citystewards

Voorkomen

• Vergunningplicht

• Pinautomaten

• Bezit en / of zeggenschap over beheer van strategische panden

• BIBOB (ook vrijwillig)

Stimuleren positieve ontwikkelingen

• BTW-loterij

• Keurmerk #goedbezig

• Experimenteerruimte teruggeven afgepakt geld

Fysiek

Herontwikkelen (nieuwbouw)

• Adriaen Nimantstraat

• Groningerstraat

• Riederkop

Renoveren / transformeren / programmeren

• Grondige aanpak particuliere woningvoorraad

• Renoveren / transformeren Colosseumgebouw

• Renoveren / transformeren Bankgebouw

• Renoveren / transformeren GH 300

• Renoveren / transformeren politiebureau

Verbeteren uitstraling en verblijfskwaliteit

• Opwaarderen winkelpuien

• Transformeren GH naar 30 km zone

• Verbeteren verblijfskwaliteit horecaplein

• Verbeteren oversteekbaarheid BL / GH

Vergroten bereikbaarheid en toegankelijkheid

• Realiseren inpandige fietsenstalling

• Optimaliseren bestaande parkeergarages

• Ruimtelijke verkenning Riederlaan / plein

Branchering en
woonprogramma

Winkelstraat inkorten/minder winkels

• Concentreren winkelen op de BL

• Aantrekkelijke mix zone GH

Stimuleren goed ondernemerschap

• Gezamenlijk brancheringprofiel opstellen en uitvoeren

• Organisatorische kracht toevoegen via nieuwe ondernemers

• Samenwerking met InHolland voortzetten (meer) stagiairs en onderzoek

• “Rotterdams” ondernemerschap promoten

Aantrekkelijk en divers maken van de woningvoorraad

• Nulmeting bij eigenaren, bewoners en gebouwen

• Toevoegen woonmogelijkheden Samenvoegen, klushuizen, wonen in voormalige winkels

• Professionele ondersteuning eigenaren bij samenvoegen/opwaarderen woningen

• Professionele ondersteuning eigenaren bij transformeren winkel naar woning

-

Het verkrijgen van positie van en / of medezeggenschap in de winkelvoorraad

• Verwerven van circa 40 panden

• Medezeggenschap bij circa 40 panden

• Prioriteit bij GH en oostelijk gedeelte BL

• Brancheringscommissie voortzetten

Experimenteren met maatschappelijk winkelbeheer

• Oprichten van de Sociale Winkelbouw Corporatie.

Aansluiten

“Als de samenwerking goed is, volgen de resultaten vanzelf!”

Ook aansluiten bij de Alliantie Hand in Hand? Stap eens binnen voor een gesprek op de Beijerlandselaan 167a of stuur een mailtje aan info@hand-in-hand.nu