Alliantie Hand in Hand

Beijerlandselaan en Groene Hilledijk steeds meer open

Het gebied ondergaat een ware metamorfose dankzij bewoners, ondernemers en pandeigenaren. 
De eerste fase van de luifelaanpak is hier een bemoedigend voorbeeld van.In het eerste kwartaal van 2020 is een begin gemaakt met het demonteren van de luifels op de laatste drie blokken van de Groene Hilledijk en één blok op de Beijerlandselaan. Inmiddels zijn alle luifels (op twee na) op deze vier blokken verwijderd. Achter een aantal luifels is prachtig glas-in-lood tevoorschijn gekomen. Het herstellen van de bovengevels en het glas en lood op het laatste deel van de Groene Hilledijk is grotendeels afgerond. Bijna alle nieuwe reclame-uitingen (in de vorm van led-doosletters en een dwarsbak) zijn geplaatst. De nieuwe reclame-uitingen vallen, vooral aan het eind van de Groene Hilledijk, in positieve zin op. In het vierde kwartaal van 2020 worden op het laatste deel van de Groene Hilledijk de laatste bovenraampartijen en gevels opgeknapt.


Vervolg luifelaanpak

Het werk dat nu is uitgevoerd valt onder de eerste fase. Deze maand wordt de eerste fase met een vertegenwoordiging van de ondernemers, pandeigenaren, bewoners, partners en belanghebbenden geëvalueerd. De voorbereidingen voor de aanbesteding van de tweede fase zijn al gestart. De verwachting is dat de aanbestedingsprocedure in december 2020 is afgerond. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2021 te starten met de uitvoering van de tweede fase van de luifelaanpak.


Balans in openbare ruimte

Vanuit de gemeente Rotterdam is de luifelaanpak weer een stap om van de Groene Hilledijk en Beijerlandselaan een gastvrij en toegankelijk gebied te maken waar het prettig winkelen en verblijven is. In het vervolg gaat er gestudeerd worden op een betere balans in de openbare ruimte waarbij er, in lijn met de ambities vanuit de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak, meer ruimte gezocht wordt voor fietsers en voetgangers. 


Meer informatie 

Wil je meer weten over de luifelaanpak? Neem dan contact op met luifelmakelaar Abdel Bouchibti van Alliantie Hand in Hand via abdel@zakenexpert.nl of 06 – 43 75 59 65. Meer weten over de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak, het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam of het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit? Ga dan naar https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/mobiliteitsaanpak of stuur een e-mail naar mobiliteitso@rotterdam.nl 


Loading

Deel dit bericht!