Alliantie Hand in Hand

Controle voor een veilige en een aantrekkelijke Boulevard Zuid

We werken aan een veilige, en aantrekkelijke winkelstraat voor ondernemers, bewoners en publiek. Op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk zijn er diverse ondernemingen die actief zijn in het afhalen en bezorgen van maaltijden. Vaak gebeurt dit door jonge bezorgers. Om toe te zien op een veilige werkklimaat voor jongeren, en een veilige omgeving voor bezoekers en publiek vinden er regelmatig controles plaats door de arbeidsinspectie, handhaving en politie. Op vrijdag 13 mei jl. heeft er zo’n controle plaatsgevonden op de Boulevard Zuid.

Arbeidsinspectie, handhaving en politie hebben gezamenlijk diverse controles uitgevoerd op leeftijd, verkeersveiligheid en gezond en veilig werken. Ook werden de hygiëne regels gecontroleerd. Bij enkele bezorgers zijn ongeregeldheden aangetroffen en zaken die niet in orde waren zoals leeftijd’. De betreffende werkgevers worden hieromtrent benaderd voor vervolg omdat zij verantwoordelijk zijn voor een veilige omgeving voor medewerkers en publiek.

Acties, controles en samenwerking zijn gericht op een veilige en een aantrekkelijke Boulevard Zuid voor iedereen: medewerkers, bezoekers, bewoners en ondernemers. Namens de arbeidsinspectie, handhaving en politie dank aan de medewerking van alle maaltijdbezorgers en betrokken ondernemers.

Zijn er vragen over deze actie, of wilt u meer weten over de regelgeving neem dan contact op met Ron van Gelder van de Alliantie Hand in Hand. Alliantie Hand in Hand: samen voor een aantrekkelijke Boulevard Zuid.

Loading

Deel dit bericht!