Alliantie Hand in Hand

Grote werkzaamheden in Rotterdam Zuid van mei t/m september 2021


Deze zomer vinden er grote werkzaamheden plaats in Rotterdam Zuid. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken vinden deze werkzaamheden voor het merendeel plaats in de zomervakantie. Dit document bevat een globale omschrijving van de werkzaamheden en de verkeershinder. De gemeente biedt alternatieve routes en vervoersmiddelen aan. De projecten staan vermeld in chronologische volgorde. De actuele verkeersinformatie is te vinden op www.rotterdamonderweg.nl.


Werkzaamheden Pleinweg – van 25 mei tot 31 mei
Vanaf 25 mei is er op de Pleinweg in beide richtingen één rijstrook beschikbaar voor het autoverkeer. Dit geldt voor het verkeer van
en naar de Maastunnel. Deze verkeersaanpak zorgt voor minder verkeer op de route van en naar de Maastunnel. Dat leidt tot minder uitstoot en zorgt voor een schonere lucht. De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats van 25 tot 31 mei. De route blijf bereikbaar.


Verkeerslichten Zuidplein – van 28 mei tot 9 juli
De verkeerslichten rond Zuidplein worden vervangen: op de kruisingen Vaanweg – Zuiderparkweg, Motorstraat – Strevelsweg
en Strevelsweg – Pleinweg. De werkzaamheden zijn van 28 mei tot 9 juli. Tijdens de werkzaamheden aan de verkeerslichten wordt een tijdelijke verkeersregelinstallatie ingezet en worden ter plaatse voorsorteerstroken afgezet om voldoende werkruimte te maken. Omdat de tijdelijke installatie minder goed werkt dan de permanente, ontstaan er mogelijk langere wachtrijen.


Dorpsweg (kruising Wolphaertsbocht) – van 17 juli tot en met 15 augustus
De Dorpsweg wordt afgesloten in de periode van 17 juli tot en met 15 augustus, ter hoogte van de Wolphaertsbocht. De tramsporen worden vervangen op deze kruising. Het verkeer wordt omgeleid via de Doklaan en de Zuiderparkweg – Pleinweg.


Pleinweg (kruising Wolphaertsbocht) – van 16 augustus tot en met 4 september)
Het tramspoor op de Wolphaertsbocht wordt vervangen in de periode van 16 augustus tot en met 4 september. De Pleinweg, ter hoogte van de Wolphaertsbocht, is dan afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Dorpsweg.


Verkeerslichten Katendrecht – van half augustus tot en met 1 september
De verkeerslichten op de kruising Hillelaan – Brede Hilledijk en de kruising Hillelaan – Maashaven Noordzijde worden vervangen. De bestaande zijn aan het eind van hun levensduur. De werkzaamheden vinden plaats van half augustus tot eind september. Tijdens de werkzaamheden aan de verkeerslichten wordt een tijdelijke verkeersregelinstallatie ingezet en worden ter plaatse voorsorteerstroken afgezet om voldoende werkruimte te maken. Omdat de tijdelijke installatie minder goed werkt dan de permanente, ontstaan er mogelijk langere wachtrijen. Dit
project wordt gelijktijdig uitgevoerd met het werk Posthumalaan – Hillelaan


Posthumalaan – Hillelaan – van 19 augustus tot en met 1 september
Op de Posthumalaan en Hillelaan wordt riolering aangelegd en wordt de weg aan de westkant van de Hillelaan verlegd richting de metro om de bouw aan de kant van Katendrecht mogelijk te maken. Hierdoor is de Posthumalaan – Hillelaan in beide richtingen afgesloten van 19 augustus tot en met 1 september. Het verkeer wordt omgeleid via de Brede Hilledijk en de Laan op Zuid. De totale werkzaamheden duren tot 12 november met plaatselijke wegversmallingen.Vanaf eind mei tot en met eind september 2021 vinden er meerdere werkzaamheden plaats in Rotterdam Zuid. Dat is voor noodzakelijk onderhoud, om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. We werken aan een stad die klaar is voor de toekomst. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in de rustige zomermaanden uitgevoerd. Kijk op rotterdamonderweg.nl voor alle actuele verkeersinformatie om zo snel en comfortabel
mogelijk in, of juist óm de stad te reizen.
Loading

Deel dit bericht!