Alliantie Hand in Hand

Het kruispunt Beijerlandselaan-Putselaan-2e Rosestraat wordt veiliger

De gemeente wil het kruispunt Beijerlandselaan-Putselaan- 2e Rosestraat veiliger maken. Nu
gebeuren daar veel ongelukken. Vaak raken daarbij mensen gewond, vooral (brom)fietsers.
Dit willen we zo veel mogelijk voorkomen. U leest in deze nieuwsbrief wat we gaan doen.
We gaan onder andere een rijstrook uit de 2e Rosestraat weghalen. Verder versmallen we de 2e
Rosestraat ter hoogte van de trambaan.

Waarom van 2 rijstroken naar 1?
In de 2e Rosestraat is nu een aparte rijstrook om rechtsaf te slaan naar de Beijerlandselaan. Deze
rijstrook halen we weg. Er blijft 1 rijstrook over, voor rechtdoor en rechtsaf. Hierdoor wordt de oversteek voor voetgangers en fietsers aan het einde van de 2e Rosestraat korter. Automobilisten kunnen voetgangers en fietsers die oversteken dan goed zien. Nu gaat dat vaak mis, omdat er een auto rechts of links naast de automobilist staat die het zicht
ontneemt.

Waarom een smallere weg bij de tramoversteek?
De 2e Rosestraat is ter hoogte van de trambaan zo breed dat er twee auto’s naast elkaar kunnen rijden. Dit leidt vaak tot chaotische en gevaarlijke situaties. We lossen dit op door de weg en een bocht smaller te maken. Hierdoor komt er ook meer ruimte voor automobilisten die de Beijerlandselaan willen inrijden. Zij staan nu soms half op het fietspad stil, omdat er te weinig ruimte is tussen het fietspad en de weg voor een auto. In de nieuwe situatie kan het autoverkeer stilstaan tussen het fietspad en de rijbaan. Dit is veel veiliger voor fietsers.

Planning
De werkzaamheden starten op maandag 9 november. Als alles meezit, zijn we vrijdag 27
november klaar. Bij slecht weer of onverwachte omstandigheden kan het werk langer duren.
Sommige werkzaamheden moeten in de avond of nacht uitgevoerd worden. De werkzaamheden
kunnen geluidsoverlast voor omwonenden geven. Wij doen er alles aan om die overlast zo klein mogelijk te houden.

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar mobiliteitso@rotterdam.nl

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Joop Moonen.
Mail naar jb.moonen@rotterdam.nl of bel 06- 22 40 92 37.

Loading

Deel dit bericht!