Alliantie Hand in Hand

Meer aandacht voor de fietsers

De Fietsersbond Regio Rotterdam heeft in het afgelopen najaar een kleine enquête gehouden onder het winkelend publiek van de Groene Hilledijk. Voorzitter Leon Erkelens was zelf één van de enquêteurs: “Wij wilden erachter komen welke ideeën er leven om de Groene Hilledijk geschikt te laten zijn voor fietsers. En ik ben blij dat dit is gelukt! Suggesties zoals meer verlichting, maximaal 30 kilometer per uur rijden en hierop handhaven, fietspad op de middenberm, bredere fietspaden, fietsenstallingen in leegstaande winkelpanden, aantal bomen verplaatsen voor meer ruimte en meer zon, extra openbaar vervoer en éénrichtingsverkeer, zijn een paar voorbeelden.” Wat opmerkelijk was, is dat vrijwel alle automobilisten volmondig ‘ja’ zeiden op de vraag of er meer ruimte moest komen voor de fiets ten koste van de auto. Daarnaast was ook de oproep om te stoppen met het fietsen op de stoep, dubbel parkeren en om wat vaker rekening te houden met alle weggebruikers. Zoals iemand mooi verwoordde: ‘We zijn allemaal belangrijk’.”

15 van de 57 respondenten hebben aangegeven mee te willen denken over de herinrichting van de straat. Erkelens: “Met hen willen een concreet voorstel maken voor de gemeente.” De gemeente Rotterdam heeft aangegeven dat op korte termijn al wordt gestart met het invoeren van de maximale snelheid van 30 kilometer per uur, het plaatsen van drempels, het opheffen van de parkeervakken voor de kruisingen, het plaatsen van de zogenaamde fietsnietjes (fietsbeugels) en fietssuggestiestroken van 1,5m breed die herkenbaar zijn door het aangeven van belijning. Erkelens sprak de wens uit dat de 19% van de ondervraagden die nu nog niet fietsen dit wel gaan doen als de straat veiliger is geworden!

Loading

Deel dit bericht!