Alliantie Hand in Hand

NPRZ Uitvoeringsplan 2023-2027: Spoorboekje voor een sterker Zuid

Wat gaat er de komende 5 jaar op Zuid gebeuren om het gebied verder te versterken? Het antwoord op deze vraag is te vinden in het NPRZ Uitvoeringsplan 2023-2027 dat recent is gepubliceerd. In dit plan ook veel aandacht voor Boulevard Zuid, de belangrijkste winkelstraat van Zuid.


Het uitvoeringsplan mag gezien worden als het spoorboekje om Zuid de komende jaren verder te versterken en bewoners dezelfde kansen te geven als bewoners elders in ons land. Dat gebeurt volgens de aanpak van net Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) waarbij langdurig en integraal wordt gewerkt en met een rol voor alle partners.


Naast het stevig doorgaan met eerder ingezette acties (niet voor niets is het NPRZ een programma van de lange adem) worden in het Uitvoeringsplan ook nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Zo is er bijvoorbeeld extra aandacht om kinderen van 0-4 jaar een sterke start in het leven te geven (met onder andere gratis kinderopvang), zijn er stevigere bondgenootschappen met bewoners en is er een proef met inkomenszekerheid voor mensen die vanuit de bijstand aan het werk gaan.


In het Uitvoeringsplan is er ook aandacht voor de ontwikkelingen op Boulevard Zuid. Deze hoofdwinkelstraat van Zuid zit sinds de start van Alliantie Hand in Hand duidelijk in de lift. De aanpak op Boulevard Zuid is daarmee een voorbeeld voor andere winkelstraten. Daarom wordt nu gekeken of een soortelijke aanpak ook Katendrechtse Lagedijk/Wolphaersbocht en de Slinge kan worden toegepast.


Vruchten

De gezamenlijke en langdurige aandacht op Zuid werpt vruchten af. Zo is er 10 uur extra les op basisscholen en wordt er door jongeren meer gekozen voor opleidingen in kansrijke sectoren, is de kwaliteit van woningen verbeterd, zijn er 2000 mensen met een uitkering minder sinds de start van het NPRZ in 2012 (terwijl het aantal inwoners in die periode met meer dan dertigduizend groeide). Maar vooral: is het beeld over Rotterdam-Zuid gekanteld. Er is een positieve verandering in de beeldvorming over én op Zuid. Maar tegelijkertijd blijven grote delen van Zuid erg kwetsbaar. Zo is het percentage huishoudens met problemen nog steeds fors hoger dan in gebieden elders in ons land en merken bewoners in met name de focuswijken nog te weinig van economische vooruitgang.


Nationaal Programma Rotterdam Zuid

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie, Openbaar Ministerie en Reclassering Nederland aan een gezonde toekomst voor Rotterdam-Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.


Het Uitvoeringsplan 2023-2027 is te vinden op de website van het NPRZ: https://www.nprz.nl/over-nprz/onze-documenten/uitvoeringsplan.


Loading

Deel dit bericht!