Alliantie Hand in Hand

Rotterdam scheldt als eerste gemeente verschuldigde huur kwijt

Regeling voor huurders gemeentelijk vastgoed tijdens corona

De gemeente Rotterdam helpt winkeliers en horecaondernemers die panden van de gemeente huren. Omdat de coronapandemie en de strenge maatregelen voortduren, heeft het College besloten de verschuldigde huur van gemeentelijk vastgoed gedeeltelijk kwijt te schelden. Met een concrete regeling kan een huurder van gemeentelijk vastgoed per 1 april kwijtschelding aanvragen over de huurachterstand van het afgelopen jaar. Voorwaarde is dat de huurder door de coronacrisis geen of substantieel minder inkomsten heeft.

Sinds de eerste lockdown in maart 2020, geldt er een coulanceregeling voor huurders van gemeentelijk vastgoed die door gemiste inkomsten niet in staat zijn de huur te betalen. Met deze regeling kon de huur voorlopig worden opgeschort.

Het college heeft vandaag besloten dat een gedeelte van de huur wordt kwijtgescholden. Dit varieert van 25 tot 50 procent, afhankelijk van de impact die de beperkende coronamaatregelen in de verschillende fasen hebben gehad op de inkomsten van de huurder. Volgens het huurrecht en jurisprudentie  is de coronapandemie een onvoorziene omstandigheid waarvan de gevolgen door beide partijen, zowel huurder als verhuurder, naar evenredigheid gedragen moeten worden. De gemeente Rotterdam is de eerste gemeente die hiervoor algemene richtlijnen per doelgroep heeft opgesteld. Deze regeling is onderdeel van het programma Rotterdam. Sterker Door, waarmee het college het economisch en maatschappelijk herstel van de stad vormgeeft.

Wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen): “Niemand had een jaar geleden verwacht dat deze coronacrisis zo lang zou duren. Ondernemers krijgen vanuit het rijk tegemoetkomingen voor personeelskosten en vaste lasten. Als gemeente willen wij ondernemers bijstaan met het verlichten van huurachterstanden. We hopen dat de kwijtschelding eraan bijdraagt dat zij de gevolgen van de coranacrisis te boven kunnen komen. Zo kan Rotterdam sterker door.’’

Aanvragen
Huurders kunnen de huurkwijtschelding in de periode tussen 1 april – 1 juli 2021 digitaal aanvragen. De gemeente zal alle huurders die in aanmerking kunnen komen zelf benaderen, ongeacht of zij op de huidige coulancelijst staan. Op dit moment maken 185 huurders gebruik van de huidige coulanceregeling die uitstel van betaling verleent. De nieuwe regeling geldt vanaf het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020 tot 1 april 2021. Voor de periode na 1 april wordt gekeken in hoeverre de regeling voor bepaalde huurders langer van toepassing kan zijn.  De huurder moet dan bijvoorbeeld kunnen aantonen dat zijn inkomensverlies nog steeds aanzienlijk is.

Wethouder Roos Vermeij (Economie, wijken en kleine kernen): “Voor veel Rotterdamse ondernemers geldt dat de pijn van de crisis pas echt voelbaar wordt als de coronamaatregelen straks worden versoepeld. Dan ligt er een stapel rekeningen te wachten die moet worden terugbetaald. Met deze regeling hopen we voor een aantal van hen de klap van de lockdown te verzachten. Als gemeente kunnen we dit alleen regelen voor huurders van gemeentelijk vastgoed, maar we hopen dat commerciële verhuurders dit voorbeeld volgen en waar mogelijk ook coulant omgaan met het innen van achterstallige rekeningen.”

Gemiste inkomsten
De gemeente schat in dat ze met de regeling € 10 miljoen euro misloopt aan inkomsten. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de financiële dekking van de regeling.

Bron: Gemeente Rotterdam

Loading

Deel dit bericht!