Alliantie Hand in Hand

Uitnodiging: Ondernemersbijeenkomst op 29 maart

Op 29 maart organiseren de BIZ-ondernemers een bijeenkomst, onder het genot van een hapje en een drankje bespreken zij het afgelopen BIZ-termijn. Er zal worden teruggeblikt op de vervelende corona periode, nieuwe ontwikkelingen maar ook op de mooie acties die uitgevoerd zijn op de WinkelBoulevard Zuid. Eind 2022 loopt het eerste BIZ-termijn af. Daarom wil het bestuur graag in gesprek over de volgende BIZ-periode waarin diverse thema’s centraal staan zoals acties, evenementen, reclame, marketing en ontwikkelingen op de WinkelBoulevard Zuid. 

Wat is de BIZ?
Een BIZ (bedrijven investeringszone) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en vastgoed eigenaren samen tijd en geld steken in het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van hun gebied. Het einddoel is het structureel verbeteren van de concurrentiepositie van het BIZ-gebied en daarmee het verhogen van ieders omzet.


De ondernemers werken aan de hand van een breed gedragen, gezamenlijk opgesteld activiteitenplan. De investeringen van een BIZ moeten volgens de BIZ-wet verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en/of op het internet en gericht zijn op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van het gebied.


Ondernemers die samen een BIZ oprichten (of herstemmen in het geval van de WinkelBoulevard Zuid), kunnen eenvoudig zelf de financiering van hun activiteiten regelen. In de praktijk betekent dit dat de gemeente jaarlijks de BIZ-bijdrage heft en dat de ondernemers met de opbrengst ervan het activiteitenplan uitvoeren.


Voordelen van de BIZ
De belangrijkste voordelen van de BIZ:

1.    Door het oprichten en instellen van een BIZ regelen de leden voor vijf jaar continuïteit. Een stabiele en solide (financiële) situatie met gegarandeerde inkomsten is het uitgangspunt. Dit biedt de mogelijkheid tot investeren in lange termijn projecten. 

 

2.    Iedereen betaalt automatisch mee d.m.v. een vastgesteld bedrag per jaar. Zo worden de kosten gezamenlijk gedeeld.

 

3.    Met de BIZ kan jaarlijks meer geïnvesteerd worden in het verbeteren van de concurrentiepositie van het gebied dan met een ondernemersvereniging.

 

4.    Een BIZ vereist een onderbouwd en doordacht activiteitenplan, dat een goede basis biedt voor de planning en uitvoering van projecten. Er wordt gewerkt vanuit een lange termijnvisie.

 

5.    Álle ondernemers maken deel uit van de BIZ. Participatie vergroot betrokkenheid, meebetalen vergroot de wens tot meebepalen. Concrete resultaten leiden tot enthousiasme en betrokkenheid.

 

6.    Een BIZ-stichting is een volwaardige (gesprek)partner voor de stakeholders van het gebied zoals vastgoed eigenaren en gemeente.Aanmelden voor de bijeenkomst op 29 maart kan bij BIZ-ondernemers consultant Iris Bourne, 0625308592 of irisbourne1@gmail.com of bij ondersteuner Charlie Hoge via charlie@stadenco.nl of 06-29444979

Loading

Deel dit bericht!