Alliantie Hand in Hand

WERKZAAMHEDEN AAN VERKEERSLICHTEN rond zuidplein

Vanaf 28 mei 2021 vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats op drie kruisingen rond Zuidplein. Dat betreft alle verkeerslichten, de detectielussen in het wegdek en de ondergrondse kabels. De werkzaamheden zijn nodig, omdat de verkeerslichtinstallaties verouderd zijn. 


Waar wordt er gewerkt?
Het werk wordt uitgevoerd op de kruisingen:

• Vaanweg – Zuiderparkweg
• Strevelsweg – Pleinweg
• Motorstraat – Strevelsweg


Wat gaat men doen?
• Er komt meer ruimte voor fietsers bij de verkeerslichten.
• In het wegdek plaatsen we detectielussen om het verkeer te meten, zodat de programmering van de verkeerslichten nog beter kunnen inspelen op het verkeersaanbod.
• Fietsers en voetgangers krijgen zoveel mogelijk groen. 


Planning en werktijden
De werkzaamheden starten op vrijdag 28 mei. Als alles meezit, zijn we vrijdag 9 juli 2021 klaar. Het werk verdelen we in verschillende fases:

Fase 1:  28 mei tot en met 25 juni 2021 werken we aan de Kruisingen Strevelsweg – Pleinweg en Vaanweg – Zuiderparkweg.
Fase 2:  25 juni tot en met 9 juli 2021 werken we aan de Motorstraat – Strevelsweg.

Men werkt op werkdagen en in de weekenden zoveel mogelijk van 07.00 ‘s ochtends tot 20.00 uur ‘s avonds. Daarnaast zijn er in de periode van 28 tot en met 31 mei, 24 tot en met 27 juni en 5 tot en met 9 juli werkzaamheden in de nacht van 22:00 uur tot 06:00 uur.


Wat merkt u ervan?
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, worden steeds enkele rijstroken afgesloten. Alle rijrichtingen blijven wel toegankelijk. Er komen tijdelijke verkeerslichtinstallaties. Indien nodig worden verkeersregelaars ingezet.


Overlast beperken
De gemeente en aannemers doen er alles aan om overlast te beperken. Maar tijdens de werkzaamheden wordt o.a. het wegdek gefreesd. Dit geeft (geluids)hinder waar we niet veel aan kunnen doen. Ook worden bouwmaterialen, gereedschap en containers in deze periode opgeslagen op bouw-terreinen in de buurt. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval kunnen de werkzaamheden langer duren.


Bereikbaarheid
De Strevelsweg blijft in beide richtingen open voor het verkeer. Wel maken we de weg tijdelijk smaller, voor de wegwerkzaamheden. Op deze plek komen tijdelijk verkeerslichten, zodat het verkeer in beide richtingen om de beurt langs het werk kan rijden.


Meer informatie of vragen?
Gemeente Rotterdam: Algemeen informatienummer 14 010.
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Aldrin Martis. Mail naar afm.martis@Rotterdam.nl.


Actuele verkeersinformatie
Vanaf eind mei tot en met eind september 2021 vinden er meerdere werkzaamheden plaats in Rotterdam Zuid. Dat
is voor noodzakelijk onderhoud, om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. We werken aan een stad die klaar is voor de toekomst. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken vinden de werkzaamheden deels in de zomervakantie plaats.
Kijk op www.rotterdamonderweg.nl voor alle actuele verkeersinformatie om zo snel en comfortabel mogelijk in, of juist óm de stad te reizen.

Loading

Deel dit bericht!