Alliantie Hand in Hand

WINTERTERrASSEN, VLONDERS EN PROGRAMMERING

Winterprogrammering

Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten om de winkelgebieden mogelijkheden te bieden om het winkelgebied tijdens de wintermaanden op de kaart te zetten. Hebt u plannen voor uw winkelgebied? Deel deze met de gebiedsteams of uw bedrijfscontactfunctionaris! Zij zullen u zoveel mogelijk helpen bij de vraagstukken en kijken samen met u wat er nodig is. 

Er zijn verschillende thema’s:

  1. Rotterdam geeft ruimte:
    focus op aantrekkelijke buitenruimte, veilig, gezond en gastvrij. Winterterrassen, sierverlichting en campagnes in etalage.
  2. Communicatie campagne. 
    Vervolg op de campagne Rotterdam sterker door lokaal winkelen. Doel is ook om hierin de activiteitenkalender mee te nemen, zodat mensen in hun eigen buurt, of een voor hen onbekende buurt, leuke dingen kunnen bezoeken op rustige momenten. 
  3. Rotterdam geeft vrijheid van beweging: bereikbaarheid en hospitallity.

    Voor vragen kunt u contact opnemen met Jean-Paul Andela, projectmanager van de Winterprogrammering via 0653224586


Winterterrassen

De horecaondernemers zijn inmiddels al geïnformeerd, graag delen we deze informatie ook met u. Deze winter krijgen horecaondernemers meer ruimte zodat gasten en medewerkers voldoende afstand kunnen houden. Van 1 november tot 1 april 2021 is het toegestaan om zonder vergunningsaanvraag een groter terras te voeren dan normaal. Ook zijn er mogelijkheden om terrassen vergunningsvrij te overkappen. Daarmee maken we de stad deze winter extra aantrekkelijk. Voor de terrasuitbreiding gelden dezelfde algemene richtlijnen als afgelopen zomer. U kunt alle informatie teruglezen via deze link: www.ondernemen010.nl/winterterrassen. Deze informatie wordt telkens geactualiseerd als er nieuws is. 


Terrasvlonders

De pilot met circulaire vlonders voor alle ondernemers eindigt per 01 november. Terrasvlonders worden alleen verlengd voor horecaondernemers die op geen enkele andere wijze het (winter)terras kunnen uitbreiden, dan door het gebruik van een parkeerplek. Hierbij geldt:

– Als u een circulaire vlonder van de gemeente in bruikleen hebt gekregen, dan wordt deze verwijderd. Deze vlonders zijn namelijk niet geschikt voor de winter. De gemeente neemt daar contact over op. Als u niet elders kunt uitbreiden, dan mag u het parkeervak gebruiken met omheining (minimaal 0,8 maximaal 1,20 meter) of een eigen weerbestendige vlonder terugplaatsen.

– Als u zelf een vlonder hebt geplaatst en u kunt niet op een andere manier uitbreiden, dan wordt geadviseerd deze vlonder winterklaar te maken en gladheidsbestrijding toe te passen. Als u wel op de stoep kan uitbreiden, dan moet u de vlonder zelf verwijderen per 1 november..

Loading

Deel dit bericht!