Alliantie Hand in Hand

Bloktijden bedrijfsafval & Maatregelen uitstalling van goederen

Binnen de Alliantie Hand in Hand werken wij aan een gezonde economie en een aantrekkelijke leefomgeving op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Een schone winkelstraat (Boulevard) is van grote waarde voor de ondernemers, bewoners en bezoekers.   

Tijdens de BIZ-bijeenkomst van 23 mei 2023 hebben de gemeente, pandeigenaren en ondernemers het volgende afgesproken:  

  • Het verminderen van bedrijfsafval gedurende de dag.
  • Het ordenen van de uitstallingen, zodat alles overzichtelijk is.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

  1. Vanaf 1 september 2023 gelden er bloktijden voor het aanbieden van uw bedrijfsafval;
  2. Vanaf 1 september 2023 zijn er nieuwe maatregelen voor de uitstallingen van uw goederen.

1. Bloktijden

Vanaf 1 september 2023 mag u uw bedrijfsafval, op de dag die u met uw inzamelaar heeft afgesproken,  alleen tussen 07.00 uur en 11.00 uur op straat aanbieden. Bied uw afval aan in goed gesloten containers of vuilniszakken met daarop de naam of het logo van het bedrijf dat uw afval ophaalt.

Let op! Alleen ondernemers die bedrijfsreinigingsrecht betalen aan de gemeente mogen (grijze) KOMO-zakken gebruiken. Zet uw afvalcontainer meteen na het legen terug op uw privéterrein of in uw gebouw.

De bloktijden gelden niet alleen voor restafval, maar ook voor ander afval die u gescheiden aanbiedt aan uw inzamelaar, zoals glas en oud papier en karton. Papier en karton biedt u aan in een papiercontainer of gevouwen en samengebonden. Buiten de bloktijden is het niet toegestaan om bedrijfsafval op straat te plaatsen.

2. Uitstalling

Vanaf 1 september 2023 mogen goederen uit de winkel maximaal 1 meter vanaf de gevel van de winkel worden geplaatst, binnen de aangeduide winkeluitstallingszone. Deze zone is niet breder dan de breedte van de gevel van de winkel en niet hoger dan 1 meter vanaf het trottoir.

Tot nu toe mochten winkelgoederen tussen de punaises tegen de stoeprand geplaatst worden. Deze regel stamt uit de tijd dat er winkelpuien waren. Nu er geen winkelpuien meer zijn, geldt de algemene stedelijke regel dat uitstallingen tegen de gevel moeten worden geplaatst. Dit zorgt voor eenheid, duidelijkheid en ruimte voor het publiek.

Verder mag er tijdens openingstijden één reclame-uiting binnen de winkeluitstallingszone staan, die niet hoger mag zijn dan 1,25 meter en niet breder dan 0,85 meter.

Let op! De zilverkleurige punaises in de straat zullen worden verwijderd.

We doen het samen

Onderzoek toont aan dat het winkelend publiek waarde hecht aan een schone straat en dat een schone omgeving een positieve invloed heeft op de omzet. We hebben er alle vertrouwen in dat we, met de genoemde maatregelen, gezamenlijk kunnen werken aan een schone en aantrekkelijke Boulevard.

Wij kunnen ons voorstellen dat deze maatregelen de nodige organisatie vergen en tot vragen leiden. Wij zullen daarom tot 1 september actief alle ondernemers informeren en bezoeken. Na 1 september zullen we ook handhavend optreden indien nodig.

Mocht u in vragen hebben of behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gebiedsregisseur Eunice Dreischor via e-mail eil.dreischor@rotterdam.nl of projectleider Schoon Ron Hoogerwerf via e-mail r.hoogerwerf1@rotterdam.nl.

Daarnaast kunt u ook altijd terecht bij de medewerkers in het Alliantiehuis op de Beijerlandselaan 167.

Loading

Deel dit bericht!