Alliantie Hand in Hand

Ratpatrouille: plaagdierenproblematiek in beeld

Afgelopen woensdag (26 juli 2023) organiseerde de Alliantie Hand in Hand, in samenwerking met plaagdierenbestrijdingsexpert Cornelis Johannes Storm, een speciale patrouille door de wijken Bloemhof en Hillesluis. Tijdens deze patrouille werden de aanwezige bewoners en ondernemers op de hoogte gebracht van de plaagdierenproblematiek in de omgeving.

De avond begon met een gezellige maaltijd, waar bewoners en ondernemers elkaar konden ontmoeten en ervaringen konden delen. Na het eten werd er voorlichting gegeven over verschillende plaagdieren die in de omgeving voorkomen en welke (preventieve) maatregelen genomen kunnen worden om ze tegen te gaan.

Naast plaagdieren, was er ook ruimte voor andere onderwerpen. Zo werd er gesproken over de mogelijke relatie tussen plaagdieren en verzakkingsproblematiek in de buurt en kwam het gebruik van de Meldr-app ter sprake, waarbij men afvroeg of deze wel of niet goed functioneerde bij het melden van overlast.

Al met al was het een geslaagde avond! Onze dank gaat uit naar alle bewoners en ondernemers die aanwezig waren en onze plaagdierenbestrijdingsexpert Cornelis Johannes Storm.

Door het delen van kennis en samen te werken, dragen we gezamenlijk bij aan een schone en veilige leefomgeving.

Loading

Deel dit bericht!